Konstrukcje betonowe I

Przykładowe obliczenia do ćwiczenia 2:
ćwiczenie 2e
Rysunek żebra
ćwiczenie 2c,d

Ćwiczenia 2b

Ćwiczenia 2a
Rysunek Płyty 1
Rysunek Płyty 2a
Rysunek Płyty 2b
tab 10.3
tablice
pełzanie
ścinanie

Kolokwium 1:
Dobór klasy ekspozycji
Wzory

Przykładowe obliczenia i rysunek do ćwiczenia 1b:
cwiczenie-1b,
cwiczenie-1b-rysunek

Przykładowe obliczenia i rysunek do ćwiczenia 1a:
cwiczenie-1a,
ćwiczenie 1a rysunek

Literatura:

  • PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu
  • PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
  • PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, obciążenia użytkowe w budynkach.
  • PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
  • PN-EN ISO 3766:2006. Rysunek budowlany – uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu.

  • Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008
  • Knauff M., Golubińska A., Knyziak P.: Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych zeszyt 1, wydanie pierwsze, wydawnictwo PWN, Warszawa 2015
  • Knauff M., Golubińska A., Knyziak P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń, wydanie drugie, wydawnictwo PWN, Warszawa 2014
  • Małek E.: Obliczanie prętowych elementów żelbetowych w stanach granicznych
  • Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 

Wydział Budownictwa i Architektury