Publikacje

  1. Bońkowski P., (2015). Wybrane problemy obliczania oddziaływań dynamicznych obiektów posadowionych na terenach szkód górniczych. Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa KONstruktor2015 – Trapko T., Musiał M., Pawlak W. (Red.), 275-283. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  2. Bońkowski P., Minch M.Y., (2015). Wpływ nieregularności bryły budynku na siły wewnętrzne wywołane wstrząsami górniczymi. Materiały Budowlane, nr 6, 56-57.
  3. Bońkowski P., Minch M.Y., (2015). Analiza efektu P-Delta w zbiornikach wieżowych z jednym stopniem swobody zlokalizowanych na obszarach sejsmicznych. Materiały Budowlane, nr 9, 44-45.
  4. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Analiza wytężenia fundamentu ramowego pod zespół turbowentylatorów od obciążeń parasejsmicznych. Materiały Budowlane, nr 5, 3-4.
  5. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2016). Nieliniowa analiza komina żelbetowego pod obciążeniem sejsmicznym z uwzględnieniem wstępnego pochylenia. Materiały Budowlane, nr 5, 32-33.
  6. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2016). Nonlinear interaction of initial leaning of r/c slender tower with its seismic response. Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation – Zingoni A. (Ed.), pp.304-308. Taylor & Francis Group, London.
  7. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Analiza prostopadłego żelbetowego zbiornika poddanego wstrząsowi górniczemu. Materiały Budowlane, nr 9, 78-79.
  8. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Selected problems relating to structural calculations of buildings located in mining areas in terms of preventive protection. Czasopismo Techniczne, 3-B/2016, 3-13.
  9. Minch M.Y., Bońkowski P. Awaria ściany reaktorów służących do przetwarzania biologicznego odpadów. Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Monografia. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane” Międzyzdroje 2017-05-22 – 2017-05-26, Szczecin: 2017, 815-825.
  10. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2017). Analiza komina żelbetowego poddanego rotacyjnemu składnikowi wstrząsu górniczego. Materiały Budowlane, nr 6, 46-47.

Wydział Budownictwa i Architektury