Publikacje

 1. Bońkowski P., (2015). Wybrane problemy obliczania oddziaływań dynamicznych obiektów posadowionych na terenach szkód górniczych. Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa KONstruktor2015 – Trapko T., Musiał M., Pawlak W. (Red.), 275-283. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 2. Bońkowski P., Minch M.Y., (2015). Wpływ nieregularności bryły budynku na siły wewnętrzne wywołane wstrząsami górniczymi. Materiały Budowlane, nr 6, 56-57.
 3. Bońkowski P., Minch M.Y., (2015). Analiza efektu P-Delta w zbiornikach wieżowych z jednym stopniem swobody zlokalizowanych na obszarach sejsmicznych. Materiały Budowlane, nr 9, 44-45.
 4. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Analiza wytężenia fundamentu ramowego pod zespół turbowentylatorów od obciążeń parasejsmicznych. Materiały Budowlane, nr 5, 3-4.
 5. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2016). Nieliniowa analiza komina żelbetowego pod obciążeniem sejsmicznym z uwzględnieniem wstępnego pochylenia. Materiały Budowlane, nr 5, 32-33.
 6. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2016). Nonlinear interaction of initial leaning of r/c slender tower with its seismic response. Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation – Zingoni A. (Ed.), pp.304-308. Taylor & Francis Group, London.
 7. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Analiza prostopadłościennego żelbetowego zbiornika poddanego wstrząsowi górniczemu. Materiały Budowlane, nr 9, 78-79.
 8. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Selected problems relating to structural calculations of buildings located in mining areas in terms of preventive protection. Czasopismo Techniczne, 3-B/2016, 3-13.
 9. Minch M.Y., Bońkowski P. Awaria ściany reaktorów służących do przetwarzania biologicznego odpadów. Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Monografia. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane” Międzyzdroje 2017-05-22 – 2017-05-26, Szczecin: 2017, 815-825.
 10. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2017). Analiza komina żelbetowego poddanego rotacyjnemu składnikowi wstrząsu górniczego. Materiały Budowlane, nr 6, 46-47.
 11. Bońkowski P.A., Zembaty Z., Minch M.Y., (2018). Time history response analysis of a slender tower under translational-rocking seismic excitations. Engineering Structures, vol. 155, 387-393.
 12. Zembaty Z., Bobra P., Bońkowski P.A., Kokot S., Kuś J., (2018). Strain sensing of beams in flexural vibrations using rotation rate sensors. Sensors and Actuators A: Physical, vol. 269, 322-330.

Wydział Budownictwa i Architektury