Konstrukcje Betonowe II

Pomoce do projektu:

Etap 6

Rysunek słupa i stopy

Etap 5

Rysunek podciągu

Etap 4b

Etap 4a

Rysunek żebra

Etap 3c

Etap 3b

Etap 3a

Etap 2

Rysunek płyty

Etap 1

porównanie momentów

Rozplanowanie elementów

Literatura:

 • PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
 • PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, obciążenia użytkowe w budynkach.
 • PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu
 • PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 3766:2006. Rysunek budowlany – uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu.

 

 • Janusz Pędziwiatr – Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008
 • Knauff M., Golubińska A., Knyziak P. Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych zeszyt 1-2
 • Knauff M., Golubińska A., Knyziak P. Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

 

 • Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, Tom I-IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 • Puła O.: Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7
 • Zybura A.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 Atlas rysunków
 • Hoła J., Schabowicz K., Pietraszek P.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie
 • Murkowska M.: Projektowanie elementów żelbetowych, Wyd. Pol. Poznańskiej. Poznań 2009 r.
 • Małek E. Obliczanie prętowych elementów żelbetowych w stanach granicznych
 • Łapko A., Jensen B.C.: Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych

Wydział Budownictwa i Architektury