Konsultacje

Semestr zimowy 2017/2018:

Środa 12:50-14:30
K-104c

Wydział Budownictwa i Architektury