Informacje

dr inż. Piotr Bońkowski

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Mechaniki,
Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

pok K-104c

e-mail: p.bonkowski(at)po.opole.pl
ORCID

Wydział Budownictwa i Architektury